คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code โรงเรียน  

   

ASEAN DAY วันอาเซียนเดย์

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรม ASEAN DAY ขึ้น โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดการแต่งกายในชุดประจำชาติต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งแต่ละชุดจะต้องประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้เด็กนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถจากนักเรียน เช่นการร้องเพลงสากล และการเล่นดนตรี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

     โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ถึงการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนกฎ ระเบียบที่จำเป็น ผลการเรียน พฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

     วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 12.40 – 16.30 น. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดการเต้นแอโรบิค ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแสดงดนตรีสดจากคณะนักเรียนและศิษย์เก่า พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

     โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ถึงการดำเนินงานของโรงเรียน ผลการเรียน พฤติกรรม ตลอดจนกฎ ระเบียบที่จำเป็น การป้องกัน การแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็น อย่างดี

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
รายละเอียด

     วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จึงจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ณ หอประชุมโรงเรียน

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   

รวม Link การศึกษา  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558