คนเก่งของบางยางฯ  

Loading...
   

QR Code NBY  

   

ASEAN DAY วันอาเซียนเดย์

รายละเอียด

     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรม ASEAN DAY ขึ้น โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดการแต่งกายในชุดประจำชาติต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งแต่ละชุดจะต้องประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้เด็กนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถจากนักเรียน เช่นการร้องเพลงสากล และการเล่นดนตรี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

     โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ถึงการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนกฎ ระเบียบที่จำเป็น ผลการเรียน พฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

กิจกรรมวันคริสมาสต์และทำบุญขึ้นปีใหม่

รายละเอียด

     วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ขึ้น โดยมีนายธีระพงษ์ นวลศรี ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในงานได้มีกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ เช่น การประกวดการทำหรีดคริสต์มาส  การทำ popup Christmas  การประกวดร้องเพลง lip sync และทำบุญขึ้นปีใหม่

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

     โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ถึงการดำเนินงานของโรงเรียน ผลการเรียน พฤติกรรม ตลอดจนกฎ ระเบียบที่จำเป็น การป้องกัน การแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็น อย่างดี

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รายละเอียด

     วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 12.40 – 16.30 น. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดการเต้นแอโรบิค ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแสดงดนตรีสดจากคณะนักเรียนและศิษย์เก่า พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558