ร่วมศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

รายละเอียด

       เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงศ์ อินตะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมนำคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา โดยทางโรงเรียนบ่อโพธ์วิทยาได้ให้ข้อมูลด้านบุคลากร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและนำเสนอฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐานการเรียนรู้ ที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในอำเภอนครไทยร่วมแสดงผลงานในการประเมินฯ ครั้งนี้

การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อนักเรียน กองทุนเสมอภาค (กสศ.)

รายละเอียด

      วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงศ์ อินตะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อนักเรียนกองทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทุนการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถมีทุนทรัพย์และสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพของตน ณ ห้องประชุม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

รายละเอียด

      วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  พร้อมด้วยนายวสุพล คำเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางวรัญญา สังข์ต้อง มารดาของเด็กหญิงชนากานต์ สังข์ต้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องที่ 1 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ณ วัดบ้านโป่งแค ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

รับการสนับสนุนในการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี จากบริษัทอินฟินิตี้เฮลท์ แคร์ จำกัด (INFINITY HEALTH AND CARE Co.Ltd.)

รายละเอียด

      วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งานอนามัยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม รับการสนับสนุนในการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี  จากบริษัทอินฟินิตี้เฮลท์ แคร์ จำกัด (INFINITY HEALTH AND CARE  Co.Ltd.) โดยกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทอินฟินิตี้เฮลท์ แคร์ จำกัด (INFINITY HEALTH AND CARE  Co.Ltd.) ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและมีนักเรียนเข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวน 406 คน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โครงการการสร้างพลเมืองตื่นรู้ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์สื่อชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนฯ

รายละเอียด

       วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มอบหมายให้นายวสุพล คำเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างพลเมืองตื่นรู้ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์สื่อชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนฯ ในฐานที่ 1 บอกเล่า ท้าวความ ถามไถ่ ความภูมิใจในอดีต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในชั้นประสบการณ์ โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของโครงการฯ นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ อนุกรรมมาธิการฯ พร้อมด้วยวิทยากรจากตำบลต่าง ๆ ของอำเภอนครไทย มาให้ความรู้ เล่าประสบการณ์ บอกเล่า ท้าวความ ให้กับนักเรียน พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1759970284316413&set=a.2836454433334654

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439