ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียด

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายละเอียด

      วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดย นายอรรถพงษ์  อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม และนายวสุพล คำเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตลอดจนคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ดำเนินการมอบเงินค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อใช้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ณ บริเวณใต้ถุนอาคารใหม่ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์โครงการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(64)

รายละเอียด

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรออนไลน์โครงการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่รอง

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439