โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า รุ่นที่ 3

รายละเอียด

       โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า รุ่นที่ 3 จัดโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รายละเอียด

     เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยมีนายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10

รายละเอียด

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา และร่วมรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่นตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 31 ปี

รายละเอียด

     ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 31 ปี โดยมีนายสนอง หนูนิล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และกำนันตำบลบ้านแยง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เริ่มสถาปนาโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

รายละเอียด

      วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังได้มีพิธีเจิมหนังสือ เพื่อเป็นการเปิดศักราชภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  นักเรียนมอบตัวเป็นศิษย์ของครู กล่าวคำปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439