กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รายละเอียด

     วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 12.40 – 16.30 น. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดการเต้นแอโรบิค ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแสดงดนตรีสดจากคณะนักเรียนและศิษย์เก่า พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439