กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10

รายละเอียด
หมวด: กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 29 กรกฎาคม 2562 12:08

     โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วม กันลงนามถวายพระพร ถวายราชดุดี และร่วมใจปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคล โดยมีคณะศึกษานิเทศก์  จากสพม.39 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  67 พรรษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนร่วมกันพัฒนาความสะอาดรอบๆ โรงเรียน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439