กิจกรรมวันรพี

รายละเอียด

     วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำคณะสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่นครไทย เข้าร่วมกิจกรรม และนิทรรศการพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ "พระบิดากฎหมายไทย" โดยนักเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย และทุนการศึกษาจากกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439