คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code NBY  

   

กิจกรรมวันรพี

รายละเอียด

     วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำคณะสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่นครไทย เข้าร่วมกิจกรรม และนิทรรศการพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ "พระบิดากฎหมายไทย" โดยนักเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย และทุนการศึกษาจากกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558