คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code NBY  

   

ASEAN DAY วันอาเซียนเดย์

รายละเอียด

     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรม ASEAN DAY ขึ้น โดยภายในกิจกรรมมีการประกวดการแต่งกายในชุดประจำชาติต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งแต่ละชุดจะต้องประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้เด็กนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถจากนักเรียน เช่นการร้องเพลงสากล และการเล่นดนตรี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558