คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code โรงเรียน  

   

วันแม่แห่งชาติ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

     เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีคือ "วันแม่แห่งชาติ" โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบพานพุ่ม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 87 พรรษา ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   

รวม Link การศึกษา  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558