ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

รายละเอียด

       ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ได้นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ และสร้างฝายทดน้ำ  ณ บริเวณสวนป่าเขากระยาง

   

:: รักษาราชการแทน  

นายธีระพงศ์ นวลศรี

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558