กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

รายละเอียด

        ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ค่ายดีรักษา อ.ด้านซ้าย จ.เลย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญของลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439