คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code NBY  

   

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

รายละเอียด

        ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ค่ายดีรักษา อ.ด้านซ้าย จ.เลย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญของลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558