กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รายละเอียด

     เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยมีนายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439