โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า รุ่นที่ 3

รายละเอียด

       โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า รุ่นที่ 3 จัดโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439