โครงการการสร้างพลเมืองตื่นรู้ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์สื่อชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนฯ

รายละเอียด

       วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มอบหมายให้นายวสุพล คำเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างพลเมืองตื่นรู้ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์สื่อชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนฯ ในฐานที่ 1 บอกเล่า ท้าวความ ถามไถ่ ความภูมิใจในอดีต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในชั้นประสบการณ์ โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของโครงการฯ นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ อนุกรรมมาธิการฯ พร้อมด้วยวิทยากรจากตำบลต่าง ๆ ของอำเภอนครไทย มาให้ความรู้ เล่าประสบการณ์ บอกเล่า ท้าวความ ให้กับนักเรียน พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1759970284316413&set=a.2836454433334654

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439