รับการสนับสนุนในการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี จากบริษัทอินฟินิตี้เฮลท์ แคร์ จำกัด (INFINITY HEALTH AND CARE Co.Ltd.)

รายละเอียด

      วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งานอนามัยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม รับการสนับสนุนในการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี  จากบริษัทอินฟินิตี้เฮลท์ แคร์ จำกัด (INFINITY HEALTH AND CARE  Co.Ltd.) โดยกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทอินฟินิตี้เฮลท์ แคร์ จำกัด (INFINITY HEALTH AND CARE  Co.Ltd.) ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและมีนักเรียนเข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวน 406 คน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439