การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อนักเรียน กองทุนเสมอภาค (กสศ.)

รายละเอียด

      วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงศ์ อินตะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อนักเรียนกองทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทุนการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถมีทุนทรัพย์และสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพของตน ณ ห้องประชุม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439