แนะแนวการศึกษาต่อ และแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด

  วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2564 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นายวสุพล คำเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม และทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้ออกพื้นที่เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียง ดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านถ้ำพริกโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านแยง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย โรงเรียนบ้านห้วยกอก โรงเรียนบ้านป่าคาย โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ และโรงเรียนบ้านโป่งปะ

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.