มอบเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินกองทุนเสมอภาค(กสศ.)

รายละเอียด

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ทำการมอบเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน และมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 82 คน รวมถึงมอบเงินกองทุนเสมอภาค (กสศ.) เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 จำนวน 10 คน ให้กับนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439