การจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ การเสริมสร้างวินัย และบูรณาการการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

      วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. นายอรรถพงษ์ อินตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม และนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้การเสริมสร้างวินัยและบูรณาการการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกและเวลา 13.00 น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 192 คน และผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 16 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกทักษะในฐานการเรียนรู้ต่างๆ และทดสอบความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับความรู้ มีความสุข สนุกสนาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877079909272106&id=1759970284316413

 

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.