การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

รายละเอียด

      วันที่ 29 มีนาคม 2564  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงษ์ อินตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  4 คน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439