กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

รายละเอียด

      วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงษ์ อินตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและนายวสุพล คำเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  กิจกรรมภายในงานมีดังนี้  1.การแสดงความยินดีและมอบของขวัญหน้าเสาธง  เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีพี่น้อง  2.พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนอวยพร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ หอประชุม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2882143692099061&id=1759970284316413

 

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439