ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 25 - 30 สิงหาคม 2564

รายละเอียด

        โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 25 - 30 สิงหาคม 2564 และได้รับรางวัลดังนี้ 

  1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439