กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  และในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้ นายณัฐพล บุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 มาเป็นประธานนักเรียน