กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมีคณครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมโรงเรียน

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439