คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code โรงเรียน  

   
Back to all Contacts
นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์

 
Category:ผู้บริหารโรงเรียน
ตำแหน่ง:
  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • ชำนาญการพิเศษ
สถานภาพ:
  • -
ศาสนา:
  • พุทธ
ที่อยู่:
  • อำเภอนครไทย
เบอร์โทรศัพท์:
  • 08-1888-0582

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมื่อวันที่  9  ธันวาคม พ.ศ. 2554  Your Name


Your Phone


Your Mail


Contact Preference


Title of Message


Text


Please, Enter the Code   


   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   

รวม Link การศึกษา  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558