โครงการทัศนศึกษากรุงเทพ-อยุธยา

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่กรุงเทพมหานคร และพระนครศรีอยุธยา โดยเดินทางไปชม
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555
ไบเทคบางนา และในช่วงบ่ายก็ไปเที่ยวชมตลาดน้ำอโยธยา
ซึ่งในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้ทั้งความรู้
ความสนุกสนาน รวมทั้งของติดไม้ติดมือกลับมาฝาก
คนทางบ้านด้วย
คลิกดูภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2555

วันที่ 24 สิงหาคม 2555 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้ผลการทดสอบระดับชาติ(O-net)
เป็นส่วนหนึ่งในการอนุมัติจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2555
โดยมี นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประทาน
เปิดการประชุมผู้ปกครอง รวมทั้งยังให้ความอนุเคราะห์
เลี้ยงขนมและอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครองด้วย
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2555

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมกันทำพิธีถวายพระพร
(วันแม่แห่งชาติ) ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพร
และคณะครูนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมกับ
เทศบาลตำบลบ้านแยง ข้าราชการทุกหน่วยงาน พ่อค้า
ประชาชน ทำพิธีถวายพระพร ณ เทศบาลตำบลบ้านแยง
โดยมี นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศบาลตำบลบ้านแยง
เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรในครั้งนี้
คลิกดูภาพ1

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2555 นำโดย นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษารอบหมู่บ้าน และถวายเทียนพรรษา
ที่วัดต่างๆ ในตำบลบ้านแยง และตำบลห้วยเฮี้ย
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากคณะครู นักเรียน ชาวบ้านตำบลบ้านแยง
ทำให้ทุกคนอิ่มบุญไปด้วยกัน
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุม
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โดยมี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน
โดยเฉพาะการแสดงละคร การแสดงดนตรี การแสดงรำตัด
ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม
พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เข้าไปในบทละครได้เป็นอย่างดี
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 คณะลูกเสือและเนตรนารี
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรม
กล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โดยมี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นประธาน
ในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ
ในครั้งนี้ คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของไทย
และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การวางพวงมาลัย
รำลึกถึงสุนทรภู่ การขับเสภา การแสดงดนตรี การจัดบอร์ด
นิทรรศการ เป็นต้น
คลิกดูภาพ1

กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4 เพื่อสานสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพี่กับน้องที่เข้ามาใหม่ ให้รู้จักกัน ให้มีความรัก
และความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำโรงเรียน การลอดซุ้ม การเข้าฐานต่างๆ โดยมีคณะครู
คอยดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดพิธีไหว้ครูโดยมี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู
เจิมหนังสือ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ซึ้งนักเรียนแต่ละระดับชั้น ก็ได้ตกแต่งพานเพื่อใช้
ในการไหว้ครูได้อย่างสวยงาม
คลิกดูภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานโครงการต่างๆ
ของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองเข้าใจตรงกันกับทางโรงเรียน
โดยมี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและชี้แจง
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนด้วยตนเอง
ซึ่งในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ ผู้ปกครองและนักเรียน
ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่าง
ดี
คลิกดูภาพ

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในปีนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ทำให้นักเรียนใหม่ได้ทั้งสาระ และความสนุกสนาน
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555

วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2555
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2555
และดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนใหม๋
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
คลิกดูภาพ1

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553

วันที่ 16 มีนาคม 2555 คณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6
ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นประธาน
จัดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการบายศรีสู่ขวัญ
การผูกข้อมือ การรับประทานอาหารร่วมกัน
ระหว่างครูกับนักเรียน และบรรยากาศภายในงาน
ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น

คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2 คลิกดูภาพ3

กีฬาสานสามัคคี บ้านแยงเกมส์ ครั้งที่25

ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลบ้านแยง
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสานสามัคคี บ้านแยงเกมส์
ครั้งที่ 25 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมี นายเกรียงวิชญ์ ไกรพวิมล นายอำเภอนครไทย
เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
ซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาก็เป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน สามัคคีของชาวตำบลบ้านแยง
คลิกดูภาพ1
คลิกดูภาพ2

โครงการทัศน์ศึกษากรุงเทพฯ-ชลบุรี

ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เดินทางไปทัศน์ศึกษา
ที่กรุงเทพมหานคร และชลบุรี โดยที่กรุงเทพฯ เป็นการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
ที่ชลบุรีเดินทางเข้าชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา และชายหาดพัทยา
ซึ่งในการทัศน์ศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้ทั้งความรู้
ความสนุกสนาน รวมทั้งของฝากติดไม้ติดมือกลับมาด้วย
คลิกดูภาพ1
คลิกดูภาพ2

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2555

ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนนครบางยาง
พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา2554 ณ ค่ายลูกเสือดีรักษา
อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมี นายชุน พรหมมาอินทร์
กำนันตำบลบ้านแยง และนายพิทักษ์เดช พรหมสิงห์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแยง ให้เกียรติมาเยี่ยมค่าย
และชมกิจกรรมรอบกองไฟ
ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ของการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ได้รับทั้งความรู้
และความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน
คลิกดูภาพ1
คลิกดูภาพ2 คลิกดูภาพ3

ร่วมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

วันที่ 20 มกราคม 2555 โรงเรียนนครบางยาง
พิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงาน"พลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส
ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก" ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี นายสมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39
เป็นผู้มอบรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้
และโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมก็ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่1 สร้างความภาคภูมิใจและดีใจ
ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เดินทางไปร่วมชม
เป็นอย่างยิ่ง คลิกดูภาพ1

กิจกรรมปีใหม่ 2554

เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2554 โรงเรียนนครบางยาง
พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ โดยวันที่29 ธันวาคม
เป็นการเลี้ยงสังสรรค์เล็กๆเฉพาะคณะครูและบุคลากร
และในวันที่ 30 ธันวาคม เป็นกิจกรรมปีใหม คริสมาสต์
และวันเด็กแห่งชาติ สำหรับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนร่วมสนุกมากมายอาทิเช่น
การจับของขวัญ การตอบปัญหา การประกวดร้องเพลง
การประกวดมิสแซนดี้ การเล่นเกมส์ชิงรางวัล เป็นต้น
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

เลี้ยงต้อนรับ ผ.อ.นิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดงานเลี้ยงต้อนรับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จาก สพม.39 สพป.เขต1 เขต2 และเขต3 เดินทางมาส่ง
จากโรงเรียนบ้านเนินทอง จนถึงโรงเรียนนครบางยาง
พิทยาคม ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วย
ความอบอุ่นและความเป็นกันเอง
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

กิจกรรมกีฬาภายใน 2554

ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2554
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในประจำปี 2554 "นครบางยางเกมส์"
ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมีนายสมหมาย โซวสกุล ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันในครั้งนี้
ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
และความสามัคคี ทั้งครูและนักเรียนต่างก็มีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
คลิกดูภาพ1
คลิกดูภาพ2

พิธีถวายพระพร 5 ธันวาคม 2554

วันที่ 2 ธันวาคม 2554 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมกันทำพิธีถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
(วันพ่อแห่งชาติ) ณ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมี นายธีระพงศ์ นวลศรี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นผู้นำ
กล่าวถวายพระพร และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คลิกดูภาพ

งานเลี้ยงส่ง ผ.อ.ศักดา สินมา

    
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 คณะครู
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดงานเลี้ยงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดา สินมา ในโอกาส
ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บางกระทุ่มพิทยาคม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่นและเป็นกันเอง
และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 คณะครูโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม ก็ได้ร่วมเดินทางไปส่ง
ผู้อำนวยการ ที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
โดยพร้อมเพรียงกัน    คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

การศึกษาดูงานของคณะครู ปี 2554

    
ในระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2554 คณะครู
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย ซึ่งสถานที่สำคัญต่างๆ
ที่ไปศึกษาดูงาน ได้แก่ ประตูชัย พระธาตุหลวง
พิพิธภัณฑ์กองทัพลาว ตลาดเช้า ถนนคนเดิน(ลาว)
ตลาดริมโขง แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน เป็นต้น
    ซึ่งในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะครูทุกคน
ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และของติดไม้ติดมือกลับมา
ฝากคนทางบ้านด้วย    คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

ค่ายวิชาการ 2554

ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการขึ้น ให้กับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดมาตรฐานการศึกษา
โดยความร่วมมือร่วมใจกันของคณะครูในทุกกลุ่มสาระ
ด้วยหวังว่าจะทำให้ลูกศิษย์มีความพร้อมมากที่สุด
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ทำให้นักเรียนได้รับทั้ง
ความรู้ เทคนิควิธีการทำข้อสอบแบบต่างๆ และ
ความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน
คลิกดูภาพ1
คลิกดูภาพ2

มหกรรมวิชาการ 2554

ในวันที่ 25-26 กันยายน 2554 เทศบาลตำบลบ้านแยงร่วมกับ
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดงาน “มหกรรมวิชาการ
ประสานชุมชน คนนครบางยาง 2554” ตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น
มุมความรู้จากทุกกลุ่มสาระ การแสดงดนตรี การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ตลาดนัดเถ้าแก่เนี๊ยะ การแข่งขันตำส้มตำ เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้มี พ่อค้า ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน
และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก
คลิกดูภาพ1
คลิกดูภาพ2

โครงการทัศนศึกษากรุงเทพ-อยุธยา

ในระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2554 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่กรุงเทพมหานคร และพระนครศรีอยุธยา โดยเดินทางไปชม
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554
ไบเทคบางนา และเที่ยวชมตลาดน้ำอโยธยา
ซึ่งในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้ทั้งความรู้
ความสนุกสนาน รวมทั้งของฝากติดไม้ติดมือกลับมาด้วย

คลิกดูภาพ

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2554

วันที่ 11 สิงหาคม 2554 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมกับเทศบาล
ตำบลบ้านแยง ข้าราชการทุกหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน
ทำพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2554 (วันแม่แห่งชาติ) ณ หอประชุม
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โดยมี นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์
นายอำเภอนครไทย เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรในครั้งนี้
และหลังจากเสร็จพิธีถวายพระพร ทุกหน่วยงานก็ร่วมกัน
ทำความดีด้วยการพัฒนาบริเวณรอบๆหมู่บ้าน

คลิกดูภาพ

กิจกรรมวันสุนทรภู่เข้าสู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เข้าสู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ
หอประชุม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมี นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกกว่าทุกปี
โดยเฉพาะการแสดงละครของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้
เข้าไปในบทละครได้เป็นอย่างดี
คลิกดูภาพ

กิจกรรมส้วมสุขสันต์

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแยง จัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์
โดยมี นายวันชัย มีมาก นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแยง
เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้นักเรียนในเรื่อง "ส้วมสุขสันต์"
หลังจากรับฟังการบรรยาย คณะครูและนักเรียน ก็ได้ร่วมกัน
ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณโดยรอบของห้องน้ำ
ให้มีความสะอาดและน่าใช้มากขึ้น
คลิกดูภาพ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2554 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษารอบหมู่บ้าน
และถวายเทียนพรรษาที่วัดบ้านแยง และวัดเกษตรสุข
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครู
นักเรียน ชาวบ้านตำบลบ้านแยง ทำให้ทุกคนอิ่มบุญไปด้วยกัน
คลิกดูภาพ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเริ่มจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี
การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้าน
การดื่มน้ำสาบานจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และการแสดงต่างๆจากนักเรียน เป็นต้น
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้ทำให้นักเรียนและชาวบ้าน
ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4

วันที่ 9 มิถุนายน 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4 เพื่อสานสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพี่กับน้องที่เข้ามาใหม่ ให้รู้จักกัน ให้มีความรัก
และความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำโรงเรียน การลอดซุ้ม การเข้าฐานต่างๆ โดยมีคณะครู
คอยดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

พิธีไหว้ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 2554

วันที่ 9 มิถุนายน 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดพิธีไหว้ครูโดยมี นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู เจิมหนังสือ และมอบทุนการศึกษา
ซึ้งนักเรียนแต่ละระดับชั้นก็ได้ตกแต่งพานเพื่อใช้ในการไหว้ครู
ได้อย่างสวยงาม
หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมก็ได้จัด
ปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 เพื่อชี้แจงและทำความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่
คลิกดูภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และชี้แจงทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการต่างๆของโรงเรียนในรอบปี
ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจตรงกันกับทางโรงเรียน
โดยมี นายสมหมาย โซวสกุล นายกเทศบาลตำบลบ้านแยง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้
และนายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าว
ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนด้วยตนเอง
ซึ่งในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ ผู้ปกครองและนักเรียน
ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
คลิกดูภาพ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553

วันที่ 16 มีนาคม 2554 คณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำ
ปีการศึกษา 2553 โดยมี นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้
ซึ่งภายในงานมีการบายศรีสู่ขวัญ การผูกข้อมือ การรับประทาน
อาหารร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2553

ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2554 โรงเรียนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2553
โดยในวันแรกจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วันที่สองจัดที่สวนสยาม และวันสุดท้ายจัดกิจกรรมที่
ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ของการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ได้รับทั้งความรู้
และความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

กิจกรรมปีใหม่ 2554

ในวันที่ 5 มกราคม 2554 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ คริสมาสต์ และวันเด็กแห่งชาติ
ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดา สินมา เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียน
ร่วมสนุกมากมายอาทิเช่น การจับของขวัญ การแข่งครอสเวิร์ด
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การประกวดร้องเพลง
การเล่นเกมส์ชิงรางวัล เป็นต้น
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

งานคืนสู่เหย้าราตรีชมพู-ฟ้า

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดงานคืนสู่เหย้าราตรีชมพู-ฟ้า ณ สนามกีฬาโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม ให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคุณครู
ได้พบปะสังสรรค์กัน และมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน
โดยมี นายสมหมาย โซวสกุล นายกเทศบาลตำบลบ้านแยง
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้าราตรีชมพู-ฟ้า
ในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความอบอุ่น
ที่ศิษย์เก่าและคุณครูได้พบปะกัน และได้รับความสนุกสนาน
จากวงดนตรีที่ทำการแสดง
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

สัมนา "การส่งเสริมการมีงานทำ"

ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553 คณะกรรมาธิการแรงงาน
สภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ได้จัดสัมนา เรื่อง "การส่งเสริมการมีงานทำในจังหวัด
พิษณุโลก" ณ หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมี นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะคณะกรรมาธิการแรงงาน
เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมนาในครั้งนี้
รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมอีกด้วย
คลิกดูภาพ

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 คณะครูและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้รับ
ทั้งความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อมกัน
คลิกดูภาพ

ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2553 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางไป
เที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น พระตำหนักดอยตุง
สามเหลี่ยมทองคำ วัดร่องขุ่น พระตำหนักภูพิงคราชนิเวสน์
ดอยสุเสพ สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นต้น
ซึ่งในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้ทั้งความรู้
ความสนุกสนาน รวมทั้งของฝากติดไม้ติดมือกลับมาด้วย
คลิกดูภาพ

พิธีถวายพระพร 5 ธันวาคม 2553

วันที่ 3 ธันวาคม 2553 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมกันทำพิธีถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
(วันพ่อแห่งชาติ) ณ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมี นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้นำ
กล่าวถวายพระพร และกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คลิกดูภาพ

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 คณะผุ้กำกับ ลูกเสือ
และเนตรนารี โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้ทำพิธี
ถวายราชสดุดี พระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน
โดยมีนายศักดา สินมา ผุ้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
ในพิธีถวายราชสดุดีในครั้งนี้
และหลังจากถวายราชสดุดีแล้ว เหล่าลูกเสือและเนตรนารี
ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน
คลิกดูภาพ

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2553 คณะครู
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสิน และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2553
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม
ซึ่งผลการแข่งขันที่ออกมาของนักเรียนโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม ในหลายรายการก็เป็นที่น่าพอใจ
คลิกดูภาพ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2553
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีการศึกษา 2553
ณ วัดเนรมิตวิปัสนา อำภอด่านช้าย จังหวัดเลย
โดยมี นายสมหมาย โซวสกุล นายกเทศบาลตำบล
บ้านแยง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการเข้าค่าย สามวันสองคืน
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คลิกดูภาพ

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 ตุลาคม 2553 คุณครูและนักเรียนโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการบรจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเอนกประสงค์
ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
ซึ่งบรรยากาศมีผู้มาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต
ในครั้งนี้อย่างคึกคัก
คลิกดูภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2

วันที่ 27 ตุลาคม 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และชี้แจงทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ตรงกันกับทางโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศักดา สินมา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
และเป็นผู้กล่าวชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
ด้วยตนเอง ซึ่งในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้
ผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน
เป็นอย่างดี
คลิกดูภาพ

โครงการศึกษาดูงาน แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2553 คณะครูโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ
สถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
อาณาจักรภูโคลน หมู่บ้านรักไทย บ้านจีนยูนาน
สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น
ซึ่งในการไปดูงานครั้งนี้คณะครูทุกคนได้ทั้งความรู้
ความสนุกสนาน และของติดไม้ติดมือ
กลับมาฝากคนทางบ้านด้วย
คลิกดูภาพ1 คลิกดูภาพ2

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น
เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
คลิกดูภาพ

กิจกรรมกีฬาภายใน 2553

ในระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2553
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในประจำปี 2553 "นครบางยางเกมส์"
ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมีนายนภดล ทองคำพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อโพธิ์วิทยาและอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนครบางยาง
พิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขัน
ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
และความสามัคคี ทั้งครูและนักเรียนต่างก็มีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คลิกดูภาพ

ค่ายพัฒนาวิชาการ 2553

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2553
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมร่วมกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
อำภอนครไทย 4 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการ ระดับชั้น
ป.5 และ ม.2 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนนครบางยาง
พิทยาคม โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพท.พิษณุโลก
เขต3 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ซึ่ง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน

คลิกดูภาพ

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2553

วันที่ 11 สิงหาคม 2553 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมกันทำพิธีถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
(วันแม่แห่งชาติ) ณ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมี นายธีระพงศ์ นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพร

คลิกดูภาพ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแยง และองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยเฮี้ย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2553 โดยในช่วงเช้าแห่เทียนพรรษาและถวาย
เทียนพรรษาที่วัดบ้านแยง ในตอนบ่ายแห่เทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษาที่วัดห้วยเฮี้ย
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทำให้คุณครูและนักเรียนอิ่มบุญไปด้วยกัน
คลิกดูภาพ

การประชุมครูศูนย์เครือข่ายโรงเรียน นครไทย 4

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
อำภอนครไทย 4 ได้จัดประชุมครูและจัดแสดงความยินดี
กับคุณครูที่ย้ายออกและต้อนรับคุณครูที่ย้ายเข้ามารับตำแหน่ง
ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำภอนครไทย 4 ณ หอประชุม
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โดยมี นายอุดม สายโท
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมและ
กล่าวแสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายเข้าและย้ายออกทุกคน
ซึ่งบรรยกาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่น
คลิกดูภาพ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 คณะลูกเสือและเนตรนารี
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ร่วมกับคณะลูกเสือ
และเนตรนารีจากศูนย์พัฒนาการศึกษานครไทย 4
จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โดยมี นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ
ในครั้งนี้ คลิกดูภาพ

เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ในโครงการจัดงานวันอนุรักษ์
มรดกไทย พุทธศักราช 2553 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
โดยมี ฯพณฯ ชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและคณะครูที่มาร่วมรับฟัง
คลิกดูภาพ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่ไปกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมี นายศักดา สินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
ซึ่งในปีนี้ได้มีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นกว่าทุกปี เช่น
การแสดงละครไทยจากคณะละครจังหวัดสุโขทัย การแสดง
ละครของนักเรียน การเต้นประกอบเพลง การจัดบอร์ดต่อต้าน
ยาเสพติด การแสดงดนตรี เป็นต้น
ทำให้นักเรียนได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ไปพร้อมกัน
คลิกดูภาพ

กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2553
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
โดยคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เดินทาง
ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวัน หลังเลิกเรียน เพื่อให้ครู
นักเรียน และผู้ปกครอง ได้พบปะพูดคุย รวมทั้งรับทราบ
ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งทางโรงเรียนจะได้
หาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
ต่อไป คลิกดูภาพ

กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4

วันที่ 10 มิถุนายน 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4 เพื่อสานสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพี่กับน้องที่เข้ามาใหม่ ให้รู้จักกัน ให้มีความรัก
และความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำโรงเรียน การลอดซุ้ม โค้งชิงธง แนะนำตัวเป็นเพลง
เป็นต้น โดยมีคณะครูคอยดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
คลิกดูภาพ

พิธีไหว้ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 2553

วันที่ 10 มิถุนายน 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดพิธีไหว้ครูโดยมี นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู เจิมหนังสือ และมอบทุนการศึกษา
ในพิธีไหว้ครูในปีนี้ นักเรียนได้นำไม้ดอกไม้ประดับ
และต้นไม้ต่างๆมาไหว้ครู เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ
รวมทั้งลดโลกร้อน โดยหลังจากเสร็จพิธีคณะครูและนักเรียน
ก็ร่วมกันปลูกต้นไม้ และตกแต่งบริเวณโรงเรียนจากต้นไม้ที่
นักเรียนนำมาไหว้ครู
คลิกดูภาพ

ประชุมสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
โดยมี นายธีระพงศ์ นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เป็นประธานในที่ประชุม และมีตัวแทนนักเรียนมาเข้าร่วม
การประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และแต่ละความคิดเห็นก็ล้วน
เป็นประโชน์ต่อโรงเรียนทั้งสิ้น
คลิกดูภาพ

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2553
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
โดยมี นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และหลังจากพิธีเปิดแล้ว
อาจารย์ประจำฝ่ายทุกฝ่าย ก็ได้ขึ้นพูดชี้แจงเพื่อให้นักเรียน
มีความเข้าใจที่ตรงกันกับทางโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียน
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และมีความสุขกับการเรียนต่อไป
คลิกดูภาพ

รับรางวัลการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 นายศักดา สินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นตัวแทน
ของโรงเรียน เข้ารับรางวัลชมเชย"การใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพ"
จากนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ รองอธิบดีกรมพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ณ ห้องประชุมมารวยบอลรูมB โรงแรมมารวยการ์เด้น
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คลิกดูภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจตรงกัน
โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดา สินมา เป็นประธาน
ในการประชุมผู้ปกครอง และเป็นผู้กล่าวชี้แจงทำความเข้าใจ
กับผู้ปกครองนักเรียนด้วยตนเอง
ซึ่งในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้
ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
คลิกดูภาพ

โครงการทัศน์ศึกษาจังหวัดชลบุรี-กรุงเทพฯ

ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2553 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้เดินทางไปทัศน์ศึกษา
ที่จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยที่จังหวัดชลบุรี
เป็นกิจกรรมเที่ยวชมตลาดน้ำสี่ภาค การเข้าชมสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่กรุงเทพมหานครเป็นกิจกรรมการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิด
และการแสดงความสามารถของสัตว์ ณ ซาฟารีเวิลด์
ซึ่งในการทัศน์ศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้ทั้งความรู้
ความสนุกสนาน รวมทั้งของฝากติดไม้ติดมือกลับมาด้วย
คลิกดูภาพ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2552

วันที่ 11 มีนาคม 2553 คณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำ
ปีการศึกษา 2552 โดยมี นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้
ซึ่งภายในงานมีการบายศรีสู่ขวัญ การผูกข้อมือ การรับประทาน
อาหารร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน การร้องเพลงร่วมกัน
และบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น
และความชื่นมื่น
คลิกดูภาพ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 9-10 มีนาคม 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายวิทย์-คณิตขึ้น
ณ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โดยมีอาจารย์และนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากร
ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิตในครั้งนี้
ซึ้งในพิธีเปิดกิจกรรมมี นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้
และความสนุกสนานไปพร้อมกัน คลิกดูภาพ

ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2553 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.)
และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต3
ประจำปีการศึกษา 2552 นำโดย ศึกษานิเทศก์ ภิเศก ขุ้นคีรี
และศึกษานิเทศก์ จันจิรา จั่นผ่อง
ซึ่งบรรยากาศในการประเมินมีแต่ความอบอุ่น
และความเป็นกันเอง คลิกดูภาพ

กิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน
จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญๆ
ได้แก่ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การถวายปิ่นโต
การถวายปัจจัย และการรับฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น
จากการจัดกิจกรรมนี้ ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ได้บุญ
และความอิ่มเอิบใจ กันทั่วหน้า
คลิกดูภาพ

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศเพื่อประชาชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 นายพันธ์พนา ศิระวงศ์ นายอำเภอ
นครไทย นายสมหมาย โซวสกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
และนายลือศักดิ์ สิทธิธูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแยง
ร่วมต้อนรับหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ซึ่งนำโดย
นาวาอากาศเอก ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ หัวหน้าหน่วยมิตรประชา
กองทัพอากาศ มาจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม ได้แก่ การตรวจรักษาผู้ป่วยฟรี
การตัดผมฟรี การแสดงดนตรี การมอบอุปกรณ์การเรียน
การแสดงเครื่องบินเล็ก และการแสดงการโดดร่ม เป็นต้น
ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนสร้างความประทับใจความสนุกสนาน และความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คลิกดูภาพ

กิจกรรมถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 10

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนครบางยางพิทยาคม
ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 10 ณ บริเวณ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม (ส่วนวังจันทน์)
โดยมี นายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ได้มาเยี่ยมชมที่ซุ้มกิจกกรรมของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
และบรรยากาศภายในถนนเด็กเดินในครั้งนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก
คลิกดูภาพ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2552

ในวันที่ 25-27 มกราคม 2553 โรงเรียนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2552
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไพรพิมาน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
โดยมี นายสมหมาย โซวสกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ
และตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ของการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ได้รับทั้งความรู้
และความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน
คลิกดูภาพ

ครูดีในดวงใจ ปี 2553

นางดารากูล บัวสาย ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้รับคัดเลือกให้เป็น"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่7 ปี พ.ศ.2553
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ในการนี้ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจาก
นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการสพฐ. เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2553
และในวันที่ 16 ม.ค. 2553 เข้ารับโล่รางวัลจาก
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ
คลิกดูภาพ

เปิดโครงการต้นกล้าอาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม นายศักดา สินมา ได้เข้าร่วมพิธีเปิด
การฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม"
ของมูลนิธิจุลไหมไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมา
เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้
คลิกดูภาพ

งานคืนสู่เหย้าชาวชมพู-ฟ้า

ในวันที่ 1 มกราคม 2553 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวชมพู-ฟ้า ณ สนามกีฬาโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม ให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคุณครู
ได้พบปะสังสรรค์กัน และมาฉลองปีใหม่ร่วมกัน
โดยมี นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
คืนสู่เหย้าชาวฟ้าชมพูในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน
เต็มไปดวยความอบอุ่นที่ศิษย์เก่าและคุณครูได้พบปะกัน
และได้รับความสนุกสนานจากวงดนตรี และตลกบนเวที
คลิกดูภาพ