กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

รายละเอียด

     วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จึงจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ณ หอประชุมโรงเรียน

 

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439