คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code NBY  

   

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10

รายละเอียด

     โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วม กันลงนามถวายพระพร ถวายราชดุดี และร่วมใจปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคล โดยมีคณะศึกษานิเทศก์  จากสพม.39 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  67 พรรษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนร่วมกันพัฒนาความสะอาดรอบๆ โรงเรียน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558