กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

     ในวันที่ 9-10 กันยายน 2562 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก นำโดยนายสมชาย  อนันต์สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ขึ้น ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ศึกษามากมาย ได้แก่  ท้องฟ้าจำลอง ฐานการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ 12 ฐานการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439