คนเก่งของบางยางฯ  

Loading...
   

QR Code NBY  

   

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

     ในวันที่ 9-10 กันยายน 2562 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก นำโดยนายสมชาย  อนันต์สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ขึ้น ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ศึกษามากมาย ได้แก่  ท้องฟ้าจำลอง ฐานการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ 12 ฐานการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558