กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

รายละเอียด

     ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) นครบางยางเกมส์ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชูชีพ แก้วคุม นายกเทศมณตรีตำบลบ้านแยง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละสี มีการประกวดเชียร์หลีดเดอร์ และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และแข่งขันกรีฑา กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) นครบางยางเกมส์ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439